Energi workshop


Power – Engagement – Glæde – Sundhed
Med udgangspunkt i jeres udfordringer sættes arbejdsglæde, samarbejde og kultur på dagsordenen.
Vi får belyst og etableret konkrete tiltag mhp. at igangsætte en vedvarende energi-proces.

Workshoppens indhold og form skræddersyes specifikt til jer mhp. at opnå størst udbytte.

• Hvordan vil vi….?
• Hvorfor har dette betydning for os?
• Hvordan kommer vi videre?
• Hvad skal ske?
• Hvem gør hvad?
• Hvordan fastholde?
• Hvilke udfordringer kan opstå?

Formål

• At få pudset arbejdsglæden, energien og stoltheden af og etablere et fundament hos den enkelte, så
medarbejderne ser på sig selv, hinanden og arbejdspladsen med fornyet tillid og energi.
• At skabe en større forståelse for de forskellige personligheder, dynamikken i samarbejdsrelationer og
medarbejdergruppen som helhed.
• At få medarbejderne motiveret til at tage ejerskab til at møde hinanden der hvor de er og rumme
hinandens forskelligheder, så de fælles støtter hinanden og på den måde opnår større livsglæde,
gejst og drive.
• At finde og iværksætte konkrete initiativer, som er lige til at følge og aktiveres med det samme.
• At få sat en positiv energibølge i gang, som løfter trivsel og arbejdsglæde nu og fremover.
Udbytte
Større arbejdsglæde, fælles retning og 10% mere energi.
At det vi godt ved der skal forbedres, kommer frem i lyset. Konkrete initiativer bliver iværksat, hvor alle kan
og skal være med. Der bliver lagt en plan, som alle følger og som der skal evalueres på hver 3. måned af
nærmeste leder eller Susanne Vang Søgård.

Indhold
Susanne er facilitator og vil inspirere, påvirke og igangsætte. Min fornemste opgave er at skabe værdi, få
medarbejderne åbnet op og få alle til at gøre det der skal til, så de sammen proaktivt flytter sig.

Jeg sørger for at lede alle igennem den overordnede struktur, hvor 4 grundprincipper bliver belyst:
Power – Engagement – Glæde – Stolthed.

Vi vil bla. konkretisere ”Hvordan kan vi sammen få mere energi”?
Vi skal have ”skabt” en atmosfære/stemning/retning og igangsætte tiltag som manifesteres med det samme.
Det er (små simple) initiativer, som forudsætter fælles opbakning og sammenhold.
Det er ikke et foredrag, men et dialogmøde – for der vil være tale om medarbejder involvering mhp. at sætte
gang i en varig proces og positiv spiral, for at opnå det vi sammen definerer.

Formen vil være en kombination af oplæg fra mig og dialog blandt medarbejderne og i mindre grupper.
Der kan ligeledes indgå en 10 min. mindfulness øvelse og introduktion hertil.
Jeg tror på og har erfaret, at mennesker har lettest ved at tilvælge det gode liv, hvis de har mennesker
omkring sig, som vælger det samme og når vi har mennesker omkring os, som holder os til ilden, støtter og
fejrer fremskridt. For vi flytter os bedst, når vi flytter os sammen og glæde er det vigtigste i livet. Når vi er
glade, så er vi tilfredse, så har vi lettere ved alting og så er det hele meget sjovere.
Survival of the kindest” – Den gruppe som stoler på hinanden og passer på og hjælper hinanden overlever.

De er stærke, smidige og tillidsfulde og søger udfordringer – de er vindere og når meget langt.
Det er jo sådan, at sunde og hele mennesker yder bedre, holder længere og har det bedre med sig selv og
andre.

Der er evidens for, at mennesker der trives og er fysisk aktive, præsterer bedre på jobbet, hvilket
resulterer i bedre bundlinje og markant nedsættelse af sygefravær.

Tlf.: 30 26 07 40
Email: kontakt@susannevang.dk

Deltagere
Det største og holdbare udbytte får vi naturligvis ved at ALLE medarbejdere deltager.
Personlig coach og Sundhedsrådgiver
Jeg har 25 års erfaring fra sundhedssystemet, hvor jeg har arbejdet med ledelse og udvikling af mennesker.
I dag driver jeg egen coaching-virksomhed, som er specialiseret i mental og fysisk sundhed – tanker, vaner,
mindset og at få vækket kroppen.

Jeg hjælper mennesker op på næste niveau, så de bliver gladere, stærkere og får en sundere tilværelse, som
gør at de bliver mere produktive, får mere energi og overskud og vigtigst at det holder på den lange bane.
Tidspunkt

2, 4 eller 8 timer på nærmere aftalt dato. Formen er intensiv og fokuseret.

Sted
Workshoppen kan afholdes i jeres lokaliteter i det daglige miljø eller et neutralt sted.
Workshoppen vil blive godt rundet af ved at afslutte med en social middag efterfølgende.

Investering

• Indledende møde
• Forberedelse og planlægning
• Produktion af skriftligt materiale
• Diverse koordinering, mails og tlf.samtaler
• Levering af workshop
• Opfølgende samtale pr. tlf. med kontaktperson

2 timers Workshop – Pris excl. moms kr. 7.500
4 timers workshop – Pris excl. moms Kr. 14.000 (Tid til større dialog og forståelse og commitment)
1 hel dags workshop – Pris excl. moms Kr. 19.500 (Tid til at gå i dybden f.eks. hvem er vi, styrker,
ressourcer, profil)
Inkl. kørsel.

Fakturering dagen efter afholdelse af workshop. Betaling 8 dage netto.